Schackspel

Ett schackspel av Bo-Åke Adamsson. Fantastiskt fint.